Pentru cei interesați: încă trei posturi vacante la Salvamont Argeș

Serviciul Public Judeţean Salvamont Argeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

– salvator montan gradul II – Formaţia Câmpulung Muscel;

– salvator montan gradul II – Formaţia Curtea de Argeş;

– salvator montan gradul II – Formaţia Nucşoara.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării  funcției contractuale sunt:

– studii medii absolvite;

– atestat de salvator montan valabil la data depunerii dosarului de înscriere;

– adeverinţă privind vechimea în specialitatea de salvator montan;

– vechime în specialitate: minimum 2 ani;

– permis conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 octombrie 2018, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;

08 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;

12 noiembrie 2018, ora 08:30: proba practică;

15 noiembrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, piaţa Vasile Milea nr. 1, et. 5, cam. 191, telefon 0248.217.800, interior 219 sau 0248.224.488.

Mai multe detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/salvator-montan-3-posturi-serviciul-public-judetean-salvamont-arges/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Conținutul este protejat!
%d blogeri au apreciat: