Sistem Informatic Național pentru Adopție

Autoritățile române au demarat Proiectul pentru înființarea Sistemului Informatic Național pentru Adopție, prescurtat SINA, care va permite monitorizarea copiilor aflați în situații de risc încă de la momentul intrării în sistemul de protecție și până la ieșirea acestora din sistem prin adopție, reintegrare în familie sau majorat.
Totodată SINA va  urmări pachetul de servicii acordat copilului, intervențiile și evoluția acestora de-a lungul timpului petrecut de copil în sistemul de protecție.
Sistemul informatic va permite interconectarea tuturor actorilor implicați în cadrul unui sistem integrat la nivel național și se adresează persoanelor care își doresc să adopte, angajaților instituțiilor cu responsabilități în domeniul adopțiilor și protecției copilului, precum și instanțelor judecătorești sau furnizorilor de servicii sociale, dar și organismelor private autorizate să desfășoare activități în cadrul procedurii de adopție internă.

Beneficiarul proiectului: Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA)
Parteneri: Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Ministerul Transporturilor și Societății Informaționale (MTIC)

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectiv specific 2.3 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Oferirea unei interfeţe web, cu nivel 4 de sofisticare, cetăţenilor dar şi altor actori implicaţi în procesul de adopţie naţională şi internaţională;
  2. Constituirea dosarului electronic al copilului (DEC), inclusiv în etapele premergătoare adopţiei: Prevenţie, Protecţie specială, Adopţie (PPA), precum şi în etapa de monitorizare post-adopţie. Dosarul va fi constituit şi gestionat colaborativ, pe niveluri ierarhice specifice, de către entităţile implicate în procesul de adopţie;
  3. Asigurarea accesului actorilor interesaţi, cetăţenilor potenţial adoptatori la informaţii actualizate cu privire la reglementările, procedurile, standardele şi etapele necesare pentru adopţia unui copil. Securizarea accesului la informaţiile din sistemul informatic cu aplicarea politicilor de securitate specifice, profilelor de identitate şi soluţiilor de gestiune a accesului, integrarea şi comunicarea cu sistemele externe;
  4. Implementarea serviciilor online G2C / G2G în domeniul adopţiei;
  5. Crearea unui cadru de interoperabilitate cu alte instituţii implicate în domeniul adopţiei şi în activităţile premergătoare acesteia (MMJS, MAI, MJ etc.);
  6. Migrarea bazelor de date şi arhivelor electronice ale sistemelor informatice ale ANDPDCA (CMTIS şi RNA), care vor fi înlocuite de noul sistem informatic (SINA).

Rezultate așteptate:
Sistem informatic unic pentru domeniul protecţiei copilului din România care permite cetăţenilor schimbul de informații nivelul 4 de sofisticare pentru evenimentul de viaţă adopție, precum şi pentru celelalte categorii identificate ca fiind de interes pentru sistemul protecţiei copilului în România.

Perioada de implementare: 36 de luni
Data de finalizare a proiectului: 30.12.2022

Valoarea totală a proiectului este de 45.970.431,72 lei (din care 38.763.530,28 valoare eligibila nerambursabilă din FEDR) (foto: cid.org.ro)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Conținutul este protejat!
%d blogeri au apreciat: