Edilul continuă controalele și debranșările

COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. EDILUL CGA S.A., operatorul serviciilor de alimentarea cu apă și canalizare în mun. Câmpulung și comunele Lerești, Valea Mare Pravăț, Schitu Golești, Bughea de Sus, Bughea de Jos, continuă campania de verificare a abonaților, în ceea ce privește legalitatea utilizării serviciilor prestate de societate și va intensifica acțiunile de control în perioada următoare.

Pentru că ne confruntăm din ce în ce mai des cu diferite cazuri de sustrageri de apă din rețeaua publică administrată, vă atragem atenția că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor codului penal.

Cele mai frecvente probleme întâlnite în urma verificărilor privind serviciul de alimentare cu apă au fost: sigiliul S.C. EDILUL CGA S.A. rupt, lucrări clandestine de ocolire a contorului (branșament dublu, by-pass), ridicarea neautorizată a contorului din instalație, intervenția neautorizată asupra branșamentului, branșamente de apă clandestine executate fără avizul S.C. EDILUL CGA S.A., utilizatori fără relație contractuală, utilizatori debranșați anterior și care la data controlului s-a constatat că s-au rebranșat fără aviz.

Reamintim ce riscă utilizatorii serviciului de alimentare cu apă care recurg la diverse modalități de fraudare a consumului de apă:

  • în cazul în care sigiliul aplicat de S.C. EDILUL CGA S.A. este rupt, precum și în cazul oricărei intervenții neautorizate asupra apometrului, utilizatorul va suporta plata unor penalități și despăgubiri pentru daune provocate, sub formă de prejudiciu, iar în anumite cazuri chiar sistarea serviciului prestat. De asemenea, va suporta contravaloarea apometrului, care va fi înlocuit de S.C. EDILUL CGA S.A.;
  • în cazul unui branșament de apă clandestin sau a unei lucrări clandestine de ocolire a contorului se va proceda la desființarea imediată a acestuia/acesteia și la facturarea prejudiciului aferent;
  • executarea lucrărilor clandestine de ocolire a contorului de branșament și influențarea în orice mod a indicațiilor contorului de branșament, ori afectarea integrității acestuia și a sigiliului aplicat de S.C. EDILUL CGA S.A. constituie contravenție la serviciul de alimentare cu apă și se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 10.000 lei;
  • în cazul clienților debranșați, care, la data controlului, au fost identificați rebranșați fără avizul S.C. EDILUL CGA S.A., aceștia vor suporta contravaloarea serviciilor de care au beneficiat și până la data constatării situației de rebranșare frauduloasă, la debitul continuu posibil de asigurat prin branșament, în funcție de presiunea de regim din zonă.

S.C. EDILUL CGA S.A. va formula plângeri penale împotriva persoanelor fizice sau juridice care au fost depistate cu nereguli, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, a Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 46, lit. a.

Prejudiciul adus S.C. EDILUL CGA S.A. presupune plata retroactivă a serviciului de apă în sistem paușal, conform Ordinului nr.29/N din 1993, pentru aprobarea Normativului Cadru, privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, consum care este calculat în cazul persoanelor fizice ținând cont de gradul de confort și de numărul de persoane, iar în cazul persoanelor juridice va fi luat în calcul obiectul de activitate și numărul de robineți. În cazul asociațiilor de proprietari, prejudiciul se calculează în funcție de numărul de persoane care locuiesc în bloc și gradul de confort.

Atragem atenția asupra faptului că prejudiciul calculat conduce la facturarea unor cantități mari, care nu au legătură cu înregistrările anterioare ale apometrului fraudat!!

În cazul utilizatorilor clandestini ai serviciului de canalizare, respectiv în cazul unui racord executat fără avizul S.C. EDILUL CGA S.A. și fără existența relației contractuale, se va proceda la desființarea (blocarea/blindarea) imediată a acestuia, fără ca utilizatorul să aibă drept de despăgubiri și va suporta plata retroactivă a serviciului de canalizare, calculat, de asemenea, în sistem paușal, conform Ordinului nr.29/N din 1993, pentru aprobarea Normativului Cadru, privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.

Ca și în cazul serviciului de alimentare cu apă, calculul prejudiciului pentru utilizarea serviciului de canalizare, în afara cadrului contractual, conduce la facturarea unor cantități mari, care nu se pot raporta la consumul clientului din perioada anterioară.

Reamintim că utilizatorii care au rețea de canalizare menajeră executată pe stradă au obligația racordării la aceasta, iar nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă de la 2000 lei la 4000 lei, potrivit art. 39, alin. (5) din Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată.

S.C. EDILUL CGA S.A. avertizează pe această cale toți utilizatorii serviciilor prestate, care trebuie să înțeleagă necesitatea respectării legalității în cazul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, în caz contrar riscând aplicarea următoarelor sancțiuni: plata retroactivă în sistem paușal a serviciilor prestate, amendă contravențională și sesizarea organelor de urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de furt de apă din sistemul public.

În plus, toți utilizatorii depistați cu consum fraudulos care au fost debranșați de la rețeaua publică de alimentare cu apă, respectiv de canalizare, în momentul rebranșării, vor plăti tariful de 1003,12 lei, conform H.C.L. nr.31/28.03.2019.

 

Conducerea S.C. EDILUL CGA S.A.

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Conținutul este protejat!
%d blogeri au apreciat: