COMUNICAT

Municipiul Câmpulung implementează, în calitate de beneficiar, în perioada august 2017- iunie 2020 proiectul cu titlul “Schimbă-ţi viitorul! Dezvoltarea socială şi economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung”, proiect finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific: Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, cod MySMIS 103450.

Activităţile derulate vor contribui la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (non-roma) din municipiu.

Prin coordonarea serviciilor sociale, a serviciilor de ocupare a forţei de muncă şi a serviciilor de sănătate, proiectul va facilita ocuparea persoanelor care nu lucrează, dar care sunt apte de muncă, care vor beneficia de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, precum şi de asistenţă juridică pentru reglementări de acte.

Proiectul presupune următoarele tipuri de intervenţii la nivelul grupului ţintă identificat:

  1. Intervenţii în domeniul educaţiei:

– se acordă sprijin unui număr de 35 de copii prin includerea acestora într-un program de tip „Şcoală după şcoală”;

– se asigură furnizarea de servicii de consiliere psihologică pentru elevi şi părinţi;

– se asigură servicii de igienă în cadrul unui program de igienă dedicat copiilor;

– se asigură dezvoltarea de competenţe într-o limbă modernă

  1. Intervenţii în domeniul ocupării forţei de muncă:

se acordă un număr de 30 de subvenţii angajatorilor care încadrează ucenici şi sprijină participarea acestora  la programele de ucenicie la locul de muncă cu o durată de 12 luni, în sumă de 1100 lei/lună/ucenic.

– se asigură furnizarea de servicii de informare şi consiliere profesională;

– se asigură furnizarea de servicii de mediere şi plasare pe piaţa muncii;

– se organizează cursuri de formare profesională în următoarele meserii: lucrător în izolaţii, agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cameristă, asfaltator, cofetar-patiser, bucătar, lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale;

se subvenţionează un număr de 80 de noi locuri de muncă create  pe care se încadrează persoanele din comunitatea marginalizată vizată de proiect, urmând ca angajatorii să primească o subvenţie lunară de 900 lei/angajat. Perioada pentru care se acordă subvenţia este de maximum 12 luni, dar nu mai puţin de 7 luni. După finalizarea subvenţionării, angajatorii au obligaţia menţinerii persoanelor încadrate în muncă o perioadă cel puţin egală cu perioada pentru care au primit subvenţia.

– se asigură derularea unui program de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, în urma căruia vor fi înfiinţate 15 firme noi. Persoanele din grupul ţintă interesate vor beneficia de cursuri de competenţe antreprenoriale, servicii de consultanţă gratuite, iar căştigătorii concursului de selecţie vor beneficia de suport financiar în valoare de până la 25.000 euro, pentru înfiinţarea afacerii.

  1. Intervenţii în domeniul social:

– se vor asigura furnizarea de servicii medicale de bază, furnizarea de servicii sociale (consiliere psiho-socială), furnizarea de servicii medico-sociale (serviciu mobil de îngrijire la domiciliu, cabinet de recuperare socio-medicală) prin Centrul Multifunctional ce se înfiinţează prin proiect.

  1. Intervenţii în domeniul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit.
  2. Intervenţii în domeniul acordării de asistenţă juridică pentru reglementări acte.

Vor putea participa la activităţile derulate în cadrul acestui proiect, persoanele interesate care domiciliază în zonele defavorizate ale Municipiului Câmpulung, respectiv: strada I.C Brătianu nr. 39-81, strada N. Fălcoianu nr. 1-5A, strada Emil Gârleanu integral, strada G-ral C.. Simonescu integral, strada D. Lazea nr. 2-10, strada Locotenent Oncica integral, strada Negru Vodă nr. 262-280 şi nr. 211-243, strada Traian/Uzina ARO integral.

Pentru relaţii suplimentare, vă puteţi adresa echipei de implementare a proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung sau partenerilor noştri la sediul din Câmpulung, str.. Republicii nr. 47, între orele 10.00-15.00 sau telefonic, la nr. de telefon 0737 510 403.

 

 

                            PRIMAR

Ioan Liviu ŢÂROIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Conținutul este protejat!
%d blogeri au apreciat: