Comunicat de presă

                                                                                                                                                        11 August 2022

“Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Argeș în vederea gestionării crizei SARS-COV2” Cod SMIS: 145167

Municipiul Câmpulung, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 18.05.2022 Contractul de Finanțare nr. 1419 pentru proiectul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, județul Argeș, în vederea gestionării crizei SARS-COV2”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa Prioritară 10: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului îl constituie redeschiderea școlilor în  condiții  de siguranță, situație care necesită o largă asumare în societate și responsabilizarea tuturor celor implicați în vederea respectării normelor impuse, în contextul prevenirii, depistării din timp și diminuării răspândirii potențiale a infecției cauzate de virusul SARS-CoV-2. Proiectul va asigura dotarea celor 14 unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung cu echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale pentru asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp și diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2. Mai precis, echipamentele de protecție – măștile și dezinfectanții pentru mâini și suprafețe precum și dispozitivele medical-aparatele de tipul nebulizatoarelor vor asigura atât condițiile igienico-sanitare minime necesare pentru protecția elevilor și a personalului didactic și nedidactic implicat în actul educațional cât și limitarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2 în comunitate. De asemenea obiectivul general al proiectului va contribui la atingerea indicatorului de realizare imediată S130 prin asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare la nivelul a 14 de unități de învățământ din Municipiul Câmpulung, județul Argeș dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2 cu echipamente de protecție medicală și dispozitive medicale necesare pentru diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2: Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Nicolae”, Grădinița cu Programul Prelungit „Sf. Marina”, Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”, Școala Gimnazială “Nanu Muscel”, Școala Gimnazială “C.D. Aricescu”, Școala Gimnazială “Theodor Aman”, Școala de Muzică Câmpulung, Colegiul Național Pedagogic ”Carol I”, Colegiul Național „Dinicu Golescu”, Colegiul Tehnic Câmpulung, Liceul Tehnologic Auto, Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Liceul cu Program Sportiv și Seminarul teologic „Iustin Patriarhul”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

– Asigurarea existenței unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ de stat pe perioada pandemiei COVID-19;

– Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, prin dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ de stat din Municipiul Câmpulung în vederea obținerii unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS- COV-2 în sistemul public de educație preuniversitară.

– Creșterea gradului de informare a publicului/grupului țintă, referitor la acest proiect, care vizează creșterea nivelului de funcționalitate a actului de învățământ în cele 14 unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung, precum și prin integrarea activităților de dotare cu echipamente de protecție – măști de protecție medicală; dezinfectanți pentru mâini și suprafețe; aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului de tipul nebulizatoarelor și va descrie modul în care proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului (Entități publice dotate și sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2).

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.742.790,68 lei

Durata proiectului: 28 luni, conform contractului de finanțare, respectiv: 05.09. 2020 – 31.12.2022. Date de contact: Municipiul Câmpulung, Telefon: 0248511034 / Fax: 0248510055

Adresa: Municipiul Câmpulung, Str. Negru Voda nr. 127, județul Argeș, cod poștal 115100

Email: primarie@primariacampulung.ro

MUNICIPIUL CÂMPULUNG

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Conținutul este protejat!
%d blogeri au apreciat: